Vzdělávací Aktivity

Všechny aktivity plánované v rámci projektu jsou zdarma. Organizátoři neúčtují žádné poplatky od účastníků, ani od škol a univerzit jejichž studenti se projektu budou účastnit.

Účastníky budou studenti středních a vysokých škol z oblasti podpory programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Mohou to být jak studenti, kteří plánují v budoucnu plnit úkoly operátora UAV formou práce na plný úvazek, tak i ti, kteří je budou využívat v rámci vlastního podnikání.

Každý z účastníků projektu navíc získá podporu při vyřizování formalit a bude moci absolvovat  zkoušky opravňující k výkonu práce s využitím UAV.

Source pixabay.com

Plánované hodiny se studenty se zaměří především na výuku účastníků jak plánovat, připravit a následně i realizovat práce s využitím UAV.

Výuka bude probíhat v posluchárnách škol i na otevřeném terénu. Jsou naplánovány teoretické hodiny ve skupinách i praktická cvičení, většinou formou individuální výuky. Účastníci budou pod dohledem instruktorů s UAV létat po obou stranách hranice v rozsahu povoleném legislativou dané země.

V rámci projektu bude vytvořena učebna, kde účastníci absolvují letecký výcvik na simulátorech. Budou rovněž probíhat praktická cvičení ke zpracování a vyhodnocování materiálu získaného pomocí UAV. Kromě toho si účastníci v rámci studia ve studiu osvojí dovednosti obsluhy, servisu a sestavování některých prvků dronů (užitkové platformy). Učebna bude mobilní, pokud možno instalovaná v sídlech škol, případně v prostorách VSB a GIG. 

Pro vynikající účastníky projektu budou připraveny 10 denní stáže. Celek doplní dálkové lekce polského  jazyka (s přihlédnutím k oborové slovní zásobě) a podnikatelský kurz v oblasti rozjezdu vlastního podnikání a přípravy podnikatelského plánu.