Aktuality

Poslední ze série obchodních kurzů

V Kędzierzyn Koźle jsme 10. prosince zakončili sérii 5 jednodenních kurzů v oblasti založení vlastního podnikání. Studenti Školního areálu č. 3 z Kędzierzyn Koźle, podílející se na realizaci všech aktivit v projektu, měli možnost seznámit se s pravidly zahájení...

číst více

Kurz podnikání v Rybniku dokončen

Dne 3. prosince se v hotelu Politański v Rybniku uskutečnilo dalšíkolo školení v oblasti zakládání firmy a workshopů základů podnikatelského plánu pro studenty Stavebního školního komplexu v Rybniku. V průběhu kurzu vznikly velmi zajímavé nápady pro budoucí...

číst více

Další kurz podnikání se konal v Bielsko Biała

Dne 19. listopadu měli účastníci projektu z Technické a humanitní univerzity v Bielsku-Biała možnost zúčastnit se jednodenního kurzu o vedení vlastního podnikání. A tentokrát studenti po teoretické části pracovali na tvorbě podnikatelských plánů a porovnání možností...

číst více

Zahájili jsme realizaci kurzů k podnikání

Dne 5.11.2022 jsme zahájili realizaci kurzů v oblasti provozování vlastního podnikání (dle pravidel platných v Polsku a ČR). První skupina studentů ze školního areálu č. 1 z Pszczyny. Účastníci projektu, pracující na svých podnikatelských plánech, se mohli cítit jako...

číst více

Návštěva české mládeže v Polsku

Česká mládež účastnící se projektu měla 20. října možnost zúčastnit se ukázek a specializovaných letů v Polsku na letišti DRONELAND v Chorzówě. Počasí nám přálo, což umožnilo dosáhnout všech cílů této návštěvy, jako jsou: implementace scénářů souvisejících s měřením a...

číst více

Specializované lety v ČR pro 5 škol a univerzit z Polska

Od 17. do 21. října 2022 mají všichni účastníci projektu z Polska možnost zúčastnit se specializovaných letů v České republice. Byla vybrána dvě místa, která jsou ideální pro výcvikové účely: ELMONTEX AIR v Mosznówě a letiště Hati u polských hranic. Další výhodou...

číst více

Odborné workshopy na montáž dronů

Od 10. do 14. října 2022 se v každé z pěti škol a univerzit konaly workshopy o stavbě a servisu dronů. Výuka probíhala na pracovištích připravených ve školách s využitím specializovaných tréninkových sestav. Kurzy byly úvodem do specializovaného výcviku zahrnujícího...

číst více

Poslední skupina studentů absolvovala praxi

Poslední skupina studentů dnes absolvovala praxi na Hlavním báňském institutu. Na závěr dvoutýdenního pobytu v našem ústavu účastníci projektu připravili prezentaci shrnující všechny splněné úkoly. Zveme vás ke shlédnutí.... Čti dál…

číst více

První úkoly v terénu pro studenty ATH

Mezi úkoly, které budou v posledních dvou dnech provedeny, patří inventarizace azbestových střech pomocí dronů a analýza objemu hald odpadu a uhlí. Zpracování dat v počítačové laboratoři a získané ortofotomapy budou použity v prezentaci shrnující...

číst více

Poslední skupina učňů

Od 29. srpna 2022 zahájila praxi poslední skupina účastníků projektu DRONEEXPERT. Tentokrát jsou to studenti Vysoké školy technické a humanitní v Bielsko Biała. Přejeme hezké počasí a úspěšné lety!

číst více

Probíhá praxe čtvrté skupiny studentů

Během čtvrtého cyklu stáží na našem ústavu můžeme hostit studenty Stavebního školního komplexu v Rybniku. Budeme realizovat stejný plán jako u předchozích skupin a doufáme, že se stejně úspěšnými výsledky. Tradičně začínáme nálety na letišti DRONLAND v Chorzówě a...

číst více

Třetí cyklus stáží je již ukončen

Třetí skupina stážistů absolvovala dvoutýdenní cyklus praktického využití dronů v různých průmyslových a ekologických činnostech a aplikacích. Tradičně na závěr nechyběla prezentace výsledků, kterou připravili žáci a studenti. Zveme vás ke shlédnutí...

číst více

Realizace praktik ve třetí skupině

Jsme rádi, že cvičení pro třetí skupinu probíhá hladce a podle plánu. Našlo se několik zajímavých míst pro nové lety. Studenti měli možnost seznámit se s metodami využití dronů při inventarizaci výrobků obsahujících azbest a při sledování klimatických...

číst více

Již třetí skupina žáků a studentů začala praxi na GIG

Od 1. srpna hostíme na našem institutu studenty ze střední školy č. 2 v Opole a studenta z Vysoké školy technické a humanitních v Bielsko Biała. Cvičný program bude podobný programu v předchozích skupinách, ale jako obvykle vše závisí na počasí a možnosti provádět...

číst více

Druhá skupina absolvovala praxi

29. července 2022 Praxe druhé skupiny účastníků projektu je za námi. Těší nás, že byla obsahově i organizačně vysoce hodnocena. Zveme vás ke shlédnutí přiložené prezentace shrnující tyto dva společné týdny. PREZENTACE DRUHÉ SKUPINY

číst více

Monitorování kvality ovzduší pomocí dronu

Dnes měli studenti možnost doprovázet specialistu z GIG Eco Patrol. Hlavní báňský ústav představil nové vlastní řešení pro měření a monitorování kvality ovzduší. Mobilní laboratoř Eko Patrol GIG ® umožňuje měření kvality ovzduší z hlediska imisí a emisí znečišťujících...

číst více

Další den práce v terénu

Počasí nám přeje a předpokládané tréninkové cíle, kterými jsou terénní lety, můžeme dle plánu dosáhnout na co nejvíce zajímavých lokalitách. Tentokrát bylo účelem náletů analyzovat topografii s prvky průmyslových a postindustriálních zařízení a analyzovat vegetaci....

číst více

Shrnutí prvních praxí

Studenti Skupiny stavebních škol z Rybniku si na závěr své praxe připravili prezentaci shrnující všechny provedené úkoly. Dobré počasí a vysoká úroveň odborných schopností studentů umožnily uskutečnit všechny plánované mise v terénu. Velmi efektivní bylo i zpracování...

číst více

Další skupina studentů zahájila praxi na GIG

Další skupinu studentů tvoří studenti Skupiny škol Generála Józefa Bema v Pszczyně a Střední škola č. 2 v Opole. První polní lety již proběhly. Jako první místo pro nálety bylo vybráno letiště Droneland v Chorzówě.

číst více

Měřicí a kontrolní mise našimi studenty

Následující dny stáží na našem ústavu byly věnovány realizaci měřicích a kontrolních misí, prováděných učni, a to podle předem připravených předpokladů a ve vybraných lokalitách. Podařilo se provést inventarizaci vybraných průmyslových objektů a také analýzu...

číst více

Využití dronů v energetických auditech

Praktické využití letů UAV v energetických auditech je předmětem další terénní činnosti našich učňů. Počasí nám přálo a podařilo se nám dokončit plánované úkoly, jako jsou: kontrola fasády a střešního větracího systému nebo střešních instalací, ověření technické...

číst více

E-learningové lekce českého jazyka

Pro většinu skupin zapojených do projektu se lekce českého e-learningu blíží ke konci. Doufáme, že všichni studenti využili možnosti naučit se základy jazyka našich jižních sousedů. Zejména komunikovaná oborová slovní zásoba (v oblasti letectví) může být velmi...

číst více

Začali jsme další týden stáže na GIG

Jedním z hlavních cílů stáže pořádané na našem ústavu je naučit účastníky projektu plánovat, připravovat a provádět práce s využitím UAV. Zveme vás ke shlédnutí filmového záběru terénních hodin připravujících se na práci v počítačové učebně, spočívající ve vytvoření...

číst více

První skupina studentů absolvuje praxi na GIG

Od 4. července 2022 absolvuje skupina studentů Skupiny stavebních škol v Rybniku dvoutýdenní stáž na Hlavním báňském institutu v Katovicích. V rámci stáže studenti provedou lety dronů nad vybranými oblastmi a získaná data využijí při realizaci různých plánovaných...

číst více

Odborné workshopy

22. června letošního roku V Głuchołazech a v Jeseníku proběhly terénní odborné workshopy pro studenty, zveme vás ke shlédnutí fotoreportáže z této akce.

číst více

Program stáží spuštěn

Od 4. července spouštíme program stáží pro žáky a studenty na Hlavním báňském institutu v Katovicích Vybrané osoby na stáže nás prosím kontaktujte (např. na Konzultačním místě). Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy týkající se pravidel stáže, programu nebo podmínek...

číst více

Učení se českého jazyka

Srdečně vás zveme k využití jazykových konzultací v Konzultačním místě. Různé skupiny účastníků projektu jsou v různých fázích výuky českého e-learningu, ale termín závěrečného testu se blíží. Rádi vám zodpovíme vaše případné...

číst více

Začínáme s fází odborného výcviku

Většina skupin již absolvovala základní výcvik, teoretický i praktický (lety UAV).V dubnu 2022 začínáme etapu odborného vzdělávání. Začneme jednodenní teoretickou přípravou.Nejprve navštívíme školy v Opole a Pszczyně. Školící materiály z této fáze budou pro žáky a...

číst více

Konzultační místo je již v provozu!

Zveme všechny účastníky projektu, vedoucí skupin, učitele školy a zájemce, aby využili otevřeného Konzultačního místa (záložka "KONZULTACE"). Na Konzultačním místě od 8:00 do 15:00 každý pracovní den získáte organizační, technické a věcné informace týkající se...

číst více

Návštěva Komplexu škol č.j. 3 v Kędzierzyne Koźle:

Ve dnech 24. a 25. února jsme s workshopem leteckého simulátoru navštívili Komplex škol č.j. 3 v Kędzierzyne Koźle. Doufáme, že se žákům taková forma přípravy na pilotování UAV jednotek líbila. Třídy byly první přípravou na další teoretické a praktické...

číst více

Služba na simulátorech v Opole

V novém roce 19. a 20. ledna se nám podařilo navštívit Veřejné gymnázium č.j. 2 Marie Konopnické v Opole. Soupravy pro výcvik na leteckých simulátorech umožnily studentům zapojeným do projektu zdokonalit se v manuálních dovednostech při pilotování bezpilotních letadel...

číst více

Služba na simulátorech v Rybniku

Ve dnech 14. a 15. prosince jsme v Komplexu stavebních škol v Rybniku hostili soupravy na výcvik na leteckých simulátorech. Dvoudenní služba poskytla možnost zdokonalit se v pilotování UAV jednotek pro všechny účastníky projektu.

číst více

Služební hodiny na simulátorech v Pszczyně

Další skupinou, na kterou se vztahovala možnost zúčastnit se výcviku na leteckých simulátorech a zdokonalování manuálních dovedností pilotování různých typů UAV jednotek připravujících se na etapu praktických cvičení v terénu - byla skupina 12 žáků Okresního komplexu...

číst více

Služební hodiny na simulátorech v Bielsko-Bialej.

Žáci Technické a humanitní univerzity v Bielsko-Bialej, kvalifikovaní k účasti v projektu - měli ve dnech 18. a 19. listopadu 2021 možnost absolvovat výcvik na leteckých simulátorech a zlepšit si manuální dovednosti pilotování různých typů UAV jednotek připravujících...

číst více

Propagace na školách

Ve druhé etapě propagace jsme navštívili zařízení vybraná pro společnou realizaci projektu. Mluvili jsme s pedagogy i se žáky a studenty, propagovali jsme myšlenky projektu a prezentovali věcné a technické předpoklady každé etapy. Navštívili jsme školy, kde se bude...

číst více

Výcvik ve dvou zařízeních již začal!

Začali jsme etapu základní teoretické a praktické přípravy na Technické a humanitní akademii v Bielsko-Bialej a v Okresním komplexu škol č. 1 v Pszczyně. Studentům a žákům zapojeným do realizace projektu přejeme mnoho úspěchů a dobré počasí během vyučování v...

číst více

Úvodní návštěvy

V první etapě propagace projektu jsme navštívili univerzity a školy, které původně žádaly o vstup a měly zájem o společnou implementaci aktivit zajišťovaných ve všech etapách projektu. Zájem byl obrovský. Nakonec bylo vybráno 5 zařízení, kde se uskuteční výcvik pro 12...

číst více

Slavnostní otevření projektu

Dne 14. září 2021 jsme na Ústředním báňském ústavu přivítali ředitele a zástupce škol a univerzit z Polska a České republiky, kteří měli zájem zapojit se do projektu s názvem „DroneExpert – specializované školení pro žáky a studenty“. Setkání bylo slávnost projektu,...

číst více

Prezentace projektu

22. září 2020 byl na Střední průmyslové škole Jeseník (Česká republika) během Dne otevřených dveří představen nový vzdělávací projekt - DroneExpert, realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Polsko-český tým projektu DroneExpert přednášel o...

číst více