O projektu

Název projektu:


DRONE EXPERT – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów


DRONE EXPERT – specializované školení pro žáky a studenty

Instutuce realizující projekt:

 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Cíl projektu:

Cílem projektu je pro jeho účastníky získat kvalifikaci k provádění prací a výzkumu s využitím bezpilotních prostředků v polském i českém vzdušném prostoru.

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A, Česká republika – Polsko.