Praktyczne wykorzystanie nalotów UAV w wykonywanych audytach energetycznych, to temat kolejnych zajęć terenowych naszych praktykantów. Pogoda dopisała i udało się zrealizować zaplanowane zadania, takie jak: inspekcja elewacji i systemu wentylacji stropodachu czy instalacji dachowych,  weryfikacja dokumentacji technicznej (np. detali prac termomodernizacyjnych). Nowe doświadczenia i umiejętności posłużą do wykonania opracowania wyników tej misji.