Kontakt w Polsce

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Tel: +48 32/ 259 26 04, 26 17
E-mail: centrum@gig.eu

 

Kontakt w Czechach

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika

Tel.: +420 597 323 817, +420 733 627 895
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

 

Zespół zarządzający

Mgr Szymon Łagosz – kierownik projektu
E-mail: slagosz@gig.eu

Doc. RNDr. Václav DOMBEK, CSc. – koordynator projektu
Tel.: +420 597 323 817 / +420 733 627 895
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz