Działania edukacyjne

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania są nieodpłatne. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od uczestników, ani od szkół i uczelni kierujących swoich podopiecznych do udziału w projekcie.

Uczestnikami będą uczniowie szkół średnich oraz studenci uczelni wyższych z terenu wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Mogą to być zarówno osoby, które w przyszłości planują wykonywanie zadań operatora UAV w formie pełnoetatowej pracy, jaki i w formie zleceń wykonywanych w ramach własnej działalności gospodarczej.

Każdy z uczestników projektu uzyska pomoc w załatwieniu formalności i będzie miał możliwość, co najmniej jednokrotnego, podejścia do  egzaminu upoważniającego do wykonywania prac z wykorzystaniem UAV.

Źródło pixabay.com

Zaplanowane zajęcia z uczniami i studentami, będą się koncentrować przede wszystkim na nauczeniu uczestników jak planować, przygotowywać i realizować prace z wykorzystaniem UAV.

Zajęcia będą się odbywać w salach wykładowych szkół i uczelni oraz na terenie otwartym. Zaplanowano zarówno zajęcia teoretyczne w grupach, jak i zajęcia praktyczne, realizowane w większości w formie zajęć indywidualnych. Uczestnicy, pod okiem instruktorów, będą wykonywać loty po obu stronach granicy w zakresie, jaki dopuszczają przepisy danego kraju.

W ramach projektu utworzona zostanie również pracownia, w której uczestnicy odbywać będą szkolenia lotnicze na symulatorach oraz prowadzone będą zajęcia warsztatowe dotyczące przetwarzania i obróbki materiału pozyskanego za pomocą UAV. Ponadto, w ramach zajęć w pracowni, uczestnicy nabędą umiejętności bieżącej obsługi, serwisowania oraz budowy niektórych elementów dronów (platformy użytkowe). Pracownia będzie mobilna, instalowana w miarę możliwości w siedzibach szkół i uczelni, oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, w siedzibach VSB i GIG. Dla wyróżniających się uczestników projektu przygotowane zostaną 10 dniowe praktyki w Głównym Instytucie Górnictwa. Całości dopełnią zdalne lekcje podstaw języka czeskiego (z uwzględnieniem słownictwa branżowego) oraz kurs biznesowy z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.