W pierwszym etapie promocji projektu wizytowaliśmy uczelnie i szkoły, które wstępnie zgłosiły akces i zainteresowanie wspólną realizacją działań przewidzianych we wszystkich etapach projektowych. Zainteresowanie było ogromne. Ostatecznie wyłoniono 5 placówek, w których zostaną zrealizowane szkolenia dla 12 osobowych grup studenckich i uczniowskich:

  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
  • Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
  • II Liceum Ogólnokształcące w Opolu
  • Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie Koźlu