14 września  2021 r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa dyrektorów oraz przedstawicieli szkół i uczelni z  Polski i Czech, zainteresowanych udziałem w projekcie o nazwie „Drone Expert – specjalistyczne szkolenia dla uczniów i studentów”. Spotkanie stanowiło  uroczyste otwarcie projektu, który GIG realizuje wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie.

Licznie przybyłym uczestnikom przedstawiono w formie kilku prezentacji, główne założenia merytoryczne i organizacyjne projektu oraz cel jakim jest przygotowanie uczniów i studentów rejonu polsko-czeskiego pogranicza  do planowania i realizacji prac, z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Poinformowano przedstawicieli szkół jakie umiejętności posiądą uczestnicy, w tym również uprawnienia do wykonywania lotów zarówno dronami  niższych kategorii wagowych, jak i maszyn do użytku profesjonalnego o masie startowej do 25. Ponadto część zajęć koncentrowała się będzie na nauczeniu kursantów bieżącej obsługi, serwisowania, a nawet samodzielnej budowy dornów, z dostępnych na rynku komponentów. W ramach projektu zapewniona będzie również możliwość odbycia praktyk w instytucjach realizujących badania i zlecenia komercyjne z wykorzystaniem UAV. Dodatkowo uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci szkolenia obejmującego zagadnienia związane z zakładaniem i pozyskiwaniem dofinansowania na prowadzenie własnej działalności gospodarczej”.

Podczas spotkania  w GIG przedstawicielom szkół zaprezentowana została mobilna pracownia, która będzie wykorzystywana przez uczniów i studentów w trakcie szkoleń. Uczestnicy będą  w niej odbywać szkolenia lotnicze na symulatorach oraz prowadzić zajęcia warsztatowe dotyczące przetwarzania i obróbki materiału pozyskanego za pomocą dronów.   Goście zaproszeni zostali również do wspólnego zwiedzania Muzeum Śląskiego.