5 kwietnia 2023 na Uniwersytecie Technicznym VŠB – Technická univerzita Ostrava odbyło się spotkanie podsumowujące nasz wspólny projekt pt. DroneExpert – szkolenia specjalistyczne dla uczniów i studentów

 
Licznie przybyli uczestnicy projektu, przedstawiciele szkół z terenu Polski i Czech jak i przedstawiciele GIG i VSB. Zaprezentowane zostały podsumowania wszystkich działań przewidzianych w projekcie.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z pracowni wirtualnej rzeczywistości i sprawdzenia swoich umiejętności w symulatorze lotu bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wysłuchali również podsumowania ze zorganizowanych praktyk w polskich i czeskich instytucjach oraz prelekcji na temat wykorzystania dornów w działaniach związanych wykrywaniem przestępstw przeciwko środowisku, monitoringiem obszarów przemysłowych oraz identyfikacją oraz pomiarami szkód górniczych.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział oraz czas poświęcony na rozmowy i dyskusje na temat przyszłych wspólnych inicjatyw na obszarze wsparcia Programu Interreg Czechy – Polska
 

Zamieszczamy materiały z tego wydarzenia: prezentacje oraz film promocyjny.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami 🙂