Jednym z głównych celów zorganizowanych w naszym instytucie praktyk, jest nauka uczestników projektu, jak planować, przygotować i realizować prace z wykorzystaniem UAV. Zapraszamy do obejrzenia migawki filmowej z zajęć terenowych przygotowujących do prac w pracowni komputerowej, polegających na opracowaniu fotoortomapy.