Cieszymy się, że praktyka dla trzeciej grupy przebiega bez zakłóceń i zgodnie z planem. Doszło kilka ciekawych lokalizacji nowych nalotów. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z metodami wykorzystania dronów w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz w monitoringu zmian klimatu.