Zapraszamy wszystkich uczestników projektu, opiekunów grup, grono pedagogiczne szkół oraz osoby zainteresowane, do korzystania z uruchomionego Punktu Konsultacyjnego (Zakładka „KONSULTACJE”).
W Punkcie Konsultacyjnym od godziny 8:00 do 15:00 każdego dnia roboczego można uzyskać informacje organizacyjno-techniczne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu oraz kolejnych etapów szkoleniowych.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości również w sprawach związanych z nauką języka czeskiego oraz możliwością odbycia praktyk w naszym instytucie.