22 września 2020 r. w Szkole Inżynierii i Budownictwa w Jeseniku (Czechy), podczas Dni Otwartych, zaprezentowany został nowy projekt edukacyjny – DroneExpert, realizowany w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.Polsko-Czeski zespół projektu DroneExpert, przeprowadził prelekcję nt. założeń projektu oraz profesjonalnych zastosowań dronów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, powiatów oraz politycy z regionu Ołomunieckiego.