Zadania do wykonania w trakcie ostatnich dwu dni to inwentaryzacja dachów azbestowych z wykorzystanie dronów oraz analiza kubatury odpadów i zwałów węglowych. Opracowania danych w pracowni komputerowej oraz uzyskane ortofotomapy będą wykorzystane w prezentacji podsumowującej praktyki.