Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji językowych w Punkcie Konsultacyjnym. Różne grupy uczestników projektu są na różnym etapie nauki e-learningowej języka czeskiego, niemniej termin testu podsumowującego się zbliża. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.