Dzisiaj uczniowie mieli możliwość towarzyszenia specjaliście z Eko Patrolu GIG. Główny Instytut Górnictwa wprowadził nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza. Mobilne laboratorium nazywane Eko Patrol GIG ® umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Uczniowie obserwowali pracę specjalisty oraz próbowali własnych sił w dokonywaniu lotów.

Praktykanci zapoznali się z zestawem badawczym Eko Patrol GIG ® składającym się z:

– samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe

– aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie.

Na zainstalowanej pod dronem platformie zastosowano własne rozwiązanie laserowych mierników stężenia zanieczyszczeń powietrza. Pomiary obejmują następujące parametry:  stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO). Zgromadzone dane opracowywane są  następnie w formie raportu z przeprowadzonych badań i analiz wraz z ich interpretacją i wizualizacją. Platforma pozwala na mapowanie stref zagrożenia smogowego z wykorzystaniem precyzyjnego GPS. Mapy zagrożeń smogowych to wartościowe źródło informacji zarówno dla władz lokalnych, decydentów, jak i mieszkańców  monitorowanych obszarów.