Kolejne dni praktyk w naszym instytucie zostały poświęcone realizacji misji pomiarowych i inspekcyjnych, w wykonaniu praktykantów, a według wcześniej przygotowanych założeń oraz w wybranych do tego celu lokalizacjach. Udało się przeprowadzić inwentaryzację wybranych obiektów przemysłowych, analizę ukształtowania i pokrycia terenu. Dokonano również wstępnej analizy pokrywy roślinnej w ramach praktycznych zajęć wykorzystania dronów w monitoringu adaptacji miast do zmian klimatu. Zajęcia były bardzo ciekawe i wymagające coraz większej wprawy w operowaniu dronami.